Poznámka autorky:

Příběh pacienta a faktické údaje byly upraveny tak, aby bylo uchráněno jeho soukromí. 

Honza je studentem posledního ročníku gymnázia. Kvůli psychickým problémů (panickým atakám, úzkostným stavům) studium přerušil a téměř rok je doma. Dlouhodobě cítil smutek, prázdnotu, osamocení a před měsícem se pokusil o sebevraždu. Na pozadí jeho depresivní reakce byla nezpracovaná ztráta, která souvisela s rozvodem rodičů. Když měl Honza deset roků, tak se máma se dvěma staršími sestrami odstěhovala a on vyrůstal jen s tátou ve velkém rodinném domě. S mámou se pak viděl jen dvakrát a to bezprostředně po tom, co odešla. K tomu dodává: „Obě setkání byla krátká a chladná a sám jsem si z nich moc nepamatoval. Jako kdybych pro mámu přestal existovat. Neozvala se mi ani o narozeninách, ani o vánocích.

Poznámka autorky:

Příběh pacientky a faktické údaje byly upraveny tak, aby bylo uchráněno její soukromí.

Paní Helena pociťovala delší dobu velké napětí v rodinných vztazích – zejména ve vztahu k manželovi a vlastní matce. Sama si uvědomovala si, že musí něco změnit.

První větší problémy se objevily po narození dětí, kdy začal každodenní shon. Každý se snažil uchránit čas pro sebe (ona tancování, manžel běhání) a zapomínali na společné chvíle. Narůstalo mezi nimi napětí a nedorozumění, často se hádali a pomalu se vzájemně odcizovali. Hodně jí začala pomáhat máma. Její pomoci si moc váží, ale na druhou stranu za ni hodně platí – svou svobodou.

Poznámka autorky:

Příběh pacientky a faktické údaje byly upraveny tak, aby bylo uchráněno její soukromí.

V rámci svého příspěvku vás chci seznámit se specifiky práce Satirovské transformační systemické terapie (STST). Zakladatelkou tohoto přístupu je Virginie Satirová, která zároveň patří mezi světové představitele rodinné terapie. Její přístup je orientovaný na růst a vychází z předpokladu, že každý se může bez ohledu na vnější okolnosti vnitřně změnit. I když není možná změna vnější, vždy je možná změna vnitřní, která spočívá v posílení vlastní sebeúcty, ve svobodě volby a odpovědnosti za vlastní chování i vnitřní procesy.

Vážení přátelé, přinášíme Vám plné znění článku, který byl publikován na stránkách ČAP, dne 28. listopadu 2018.

 

Podle Ministerstva zdravotnictví je psychoterapie mimo zdravotnictví také legální

"... Zavedení oboru specializačního vzdělávání pro psychology ve zdravotnictví neznamená, že by nemohla být realizována psychoterapie mimo oblast zdravotnictví, a to k tomu řádně vzdělanými a proškolenými pracovníky..."

Výňatek z odpovědi Mgr. Hladíkové z Ministerstva zdravotnictví na náš dotaz, jaké důsledky má nová regulace psychoterapie  v rámci zdravotnictví pro psychoterapeuty působící mimo zdravotnictví. Níže přetiskujeme celé znění.