I. PŘÍPRAVUJEME

výcvik TRASA 2021- ČTYŘLETÝ UCELENÝ SYSTEMATICKÝ VÝCVIK V RODINNÉ TERAPII DLE PŘÍSTUPU TRANSFORMAČNÍ SYSTEMICKÉ TERAPIE V. SATIROVÉ https://youtu.be/joRIhFYw2QE

Vzhledem k dohodě se spolkem Inspirace, ke které došlo v roce 2012 při rozdělení Institutu Virginie Satirové ČR se výcvik Movisa ( Model Virginie Satirové) přejmenoval na Výcvik v Transformační systemické terapie Virginie Satirové zkráceně „ TRASA“ (Transformační Satirová)

Výcvik je akreditován Českou asociací pro psychoterapii

Výcvik je určen pracovníkům ve zdravotnictví, v sociální oblasti, v poradenství a ve školství.

Absolventi získají dovednosti v psychoterapii individuální, párové a rodinné i techniky využitelné ve vedení skupin v souladu s přístupem Transformační systemické terapie dle V.Satirové.

Garantka výcviku: Mgr. Doležalová Ladislava
Ředitelka, řídící lektor výcviku: Mgr. Hedvika Kubicová Černá
Lektoři: Mgr. Jeane Radosová a další externí smluvní přednášející na specifická témata
Supervize: Supervizoři pracující v metodě TSTS (v souladu s akreditací)

Místo výcviku: Vysočina (https://www.velkedarko.cz/)

Kritéria pro vstup do výcviku:

 • Vysokoškolské vzdělání humanitního směru (minimálně zahájené)
 • Věk při nástupu do výcviku minimálně 23 let.
 • Je motivován k terapeutické práci s klienty
 • Je schopen a ochoten osobního i profesního růstu

Zahájení: po naplnění kapacity: (plán podzim 2021–léto 2025)

Výběrové řízení:
Poslední online výběrové řízení - přihlášky do 15.5.!

 • zpoplatněno 800,-Kč - platební údaje budou zaslány po zaregistrování přihlášky
 • zaslat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • obsah přihlášky: motivační dopis (proč se hlásím do výcviku, jak pracuji s klienty), strukturovaný životopis

Informace o výcviku:

 • Cena výcviku 34.000 Kč za rok – fakturována jednorázově / případně čtvrtletně 4x 8500,-
 • Kompletní výcvik obsahuje celkem 740 výukových (45 minut) hodin: Cena za jednu výcvikovou hodinu rezidenční části je menší než 200,-
 • 700 h – rezidenční část (Teorie /150 h/ = základy psychoterapeutických systémů, teorie rodinné terapie, teorie modelu růstu. Praktická část /450 h/ =osobní zkušenost a nácvik dovedností. Supervize skupinové /100 h/)
 • Cena výcviku nezahrnuje povinné individuální sebezkušenosti (20 hodin u smluvních terapeutů TSTS) a povinné individuální supervize (20 hodin u smluvních supervizorů TSTS), ubytování a stravu v místě výcviku
 • Kritéria pro ukončení uceleného akreditovaného vzdělávacího programu a vydání osvědčení:
  • Frekventant systematicky pracuje s klienty (nejméně 60 hodin práce s klienty na konci výcviku)
  • Nemá závažné poruchy osobnosti či známky aktuálního psychického onemocnění
  • 80 % účast na celkových výcvikových hodinách
  • naplnění 20 hodin individuální sebezkušenosti (zpravidla v prvních 2 letech)
  • doložení 20 hodin individuální supervize (zpravidla v posledních 2 letech výcviku) zprávou od supervizora
  • úspěšné absolvování každoročního ověření znalostí (test teoretických znalostí, zpracování eseje, videozáznam práce s kolegou z pracovní skupiny)
  • zpracování kazuistiky včetně videonahrávky terapeutické práce a její úspěšná obhajoba u závěrečné zkoušky
  • Pokud frekventant neukončí část individuálních supervizí, nebo nestihne napsat závěrečnou práci, nebo vykonat závěrečnou zkoušku je mu vydáno potvrzení o absolvování výcvikových hodin a má možnost dokončit komplexní výcvik ještě 2 roky po ukončení rezidenční části na základě písemné žádosti a doložených důvodů.

 

Kontakt:

Mgr. Hedvika Kubicová Černá tel.: 606186812

Mgr. Jeane Radosová tel.: 723461939

Dokumenty TRASA 21

 

II. AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ

3.ročník výcviku MOVISA 19 ve Škrdlovicích na Vysočině ve Škrdlovicích

Výcvik je akreditován Českou asociací pro psychoterapii

Garant: PhDr.Ilona Koťátková

Ředitelka: Mgr. Šárka Palečková

Lektorky: Mgr. Jeanne Radosová, Mgr. Lenka Ságnerová

Dokumenty Movisa 19