Vystudoval FVL UK v Praze, 1. atestace z psychiatrie, 2. atestace ze sexuologie, absolvoval Movisa psychoterapeutický výcvik Nyní pracuje jako psychiatr a sexuolog v rodinném centru v Havlíčkové Brodě a v Ledči nad Sázavou

Vede semináře a přednášky. Předseda společnosti TSTS ČR, lektor programů, supervizor

Více zde: http://www.milura.cz/o-nas/