Speciální pedagog, konzultant pro rodiny, jednotlivce a páry

Lektorka programů pro náhradní rodinnou péči, lektorka Společnosti TST V. Satirové

Organizátorka vzdělávacích programů: Sochy a Obrazy v písku pro ČR

Členka rady společnosti TST V. Satirové ČR,z.s.