Speciální pedagog, konzultant pro rodiny, jednotlivce a páry

Lektorka programů pro náhradní rodinnou péči, lektorka Společnosti TST V. Satirové

Organizátorka vzdělávacích programů: Sochy a Obrazy v písku pro ČR

Členka rady společnosti TST V. Satirové ČR,z.s.

 

Vystudovala FVL UK v Praze, 1. atestace z psychiatrie, 2. atestace z dětské psychiatrie, funkční specializace v systemické psychoterapii, absolvovala dlouhodobý výcvik v rodinné terapii u dr. Boše, dr. Špitce a Dr.Gjuričové.

Nyní pracuje společně se svým manželem psychiatrem-sexuologem v Rodinném centru MiLuRa, s.r.o. v Havlíčkově Brodě jako psychiatr pro děti a dospělé, rodinný terapeut.

Členka TSTS ČR, z.s., zakladatelka, lektorka programů,  ředitelka výcviku MOVISA 6., supervizorka

Více zde: http://www.milura.cz/o-nas/

Vystudoval FVL UK v Praze, 1. atestace z psychiatrie, 2. atestace ze sexuologie, absolvoval Movisa psychoterapeutický výcvik Nyní pracuje jako psychiatr a sexuolog v rodinném centru v Havlíčkové Brodě a v Ledči nad Sázavou

Vede semináře a přednášky. Předseda společnosti TSTS ČR, lektor programů, supervizor

Více zde: http://www.milura.cz/o-nas/