Orgány sdružení jsou:

 1. členská schůze/ valná hromada
 2. výkonná rada/představenstvo
 3. předseda
 4. odborná rada
 5. kontrolní komise

Předsedkyně spolku:

 • MUDr. Milada Radosová

Výkonná rada spolku:

 • MUDr. Milada Radosová
 • Mgr. Jeanne Radosová
 • Mgr. Petra Večerková

Odborná rada spolku:

 • Mgr. Ladislava Doležalová
 • Mgr. Jiřina Holasová
 • PhDr. Ilona Koťátková
 • Mgr. Hedvika Kubicová Černá
 • MUDr. Louis Radosa
 • MUDr. Milada Radosová

Kontrolní komise:

 • Mgr. Martina Tintěrová
 • Barbora Brhelová - externí člen

Etická komise:

 • Mgr. Alena Černá
 • Mgr. Kateřina Houdková
 • Mgr. Veronika Krátká