Společnost transformační systemické terapie V. Satirové ČR, z. s. – STST VS ČR – vznikla jako jedna ze dvou nástupnických organizací po ukončení činnosti Institutu Virginie Satirové ČR.

Posláním Společnosti TST je podporovat lidi v tom, jak rozvíjet své osobní a profesionální zdroje s pomocí modelu růstu Virginie Satirové.

Společnosti TST se zabývá šířením učení V. Satirové (1916 – 1998, USA), autorky účinných metod pro zkvalitňování komunikace v rodinách a organizacích. Základními tématy je pěstování sebeúcty, vytváření klimatu důvěry, zacházení se změnami, porozumění tomu, jak se původní rodina odráží v dospělém životě. V. Satirová je zařazována mezi představitele humanistické psychologie a rodinné terapie.


Činnost zahrnuje oblasti zdravotnictví, rodinných a partnerských vztahů, školství, sociální práce a podnikání.

 

Společnost transformační systemické terapie V. Satirové ČR, z. s. nabízí:

  • poradenské služby
  • vzdělávací služby profesionálům pomáhajících profesí
  • vzdělávací služby laické veřejnosti
  • poskytnutí stipendií
  • produkci a prodej studijního materiálu
  • výcvikové pobyty
  • překlady a publikace prací Virginie Satirové a jejích pokračovatelů
  • výměnu informací s organizací Avanta The Virginia Satir Network a s jinými zahraničními i domácími organizacemi, zabývajícími se podobnou činností

 

 

 

Naše vzdělávací společnost se zcela distancuje od inzerovaného 5-LETÉHO UCELENÉHO PSYCHOTERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU "Integrativní model růstu Virginie Satirové" inzerovaného v realizaci: Mgr. Ivou Rainerovou na pozici Garanta výcviku, dále Mgr. Bc. Lenkou Ságnerovou, DiS. a Mgr. Šárkou Palečkovou Peškovou na pozicích Lektorek výcviku. Tímto prohlašujeme, že se nejedná o výcvik naší vzdělávací společnosti, a tudíž není v naší kompetenci ručit za jeho kvalitu.