Institut je občanským sdružením a byl založen v roce 1997. Jeho posláním je vzdělávat lidi v tom, jak rozvíjet své osobní a profesionální zdroje pomocí modelu růstu Virginie Satirové.

Institut Virginie Satirové Česká republika se zabývá šířením učení V. Satirové (1916 – 1998, USA), autorky účinných metod pro zkvalitňování komunikace v rodinách a organizacích. Základními tématy je pěstování sebeúcty, vytváření klimatu důvěry, zacházení se změnami, porozumění tomu, jak se původní rodina odráží v dospělém životě. V. Satirová je zařazována mezi představitele humanistické psychologie a rodinné terapie.

Činnost sdružení zahrnuje oblasti zdravotnictví, rodinných a partnerských vztahů, školství, sociální práce a podnikání.

Institut Virginie Satirové Česká Republika nabízí:

 • poradenské služby
 • vzdělávací služby profesionálům pomáhajících profesí
 • vzdělávací služby laické veřejnosti
 • poskytnutí stipendií
 • produkci a prodej studijního materiálu
 • výcvikové pobyty
 • překlady a publikace prací Virginie Satirové a jejích pokračovatelů
 • výměnu informací s organizací Avanta The Virginia Satir Network a s jinými zahraničními i domácími organizacemi, zabývajícími se podobnou činností

 

V roce 2014 došlo k rozdělení Institutu Virginie Satir na dva spolky, z nichž jeden je Společnost Transformační Systemické Terapie V. Satirové ČR.

Odborná rada spolku

milada.radosova    louis.radosa    
Mudr. Milada Radosová   MUDr. Louis Radosa   PhDr. Ilona Koťátková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada spolku

   cerna hedvika
 Mgr. Mgr. Bc. Lenka Ságnerová, DiS. Mgr. Jeanne Radosová Bc. Hedvika Černá Kubicová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam členů 2016

 • Mgr. Martin Bušina
 • Bc. Hedvika Černá
 • Mgr. Tomáš Galan
 • Mgr. Jiřina Holasová
 • PhDr. Kateřina Anežka Houdková
 • PhDr. Tomáš Kleisner, Ph.D.
 • PhDr. Ilona Koťátková
 • Mgr. Šárka Palečková
 • MUDr. Milada Radosová
 • MUDr. Louis Radosa
 • Mgr. Jeanne Radosová
 • Mgr. Bc. Lenka Ságnerová, Dis
 • PhDr. Romana Suchá

Čestné členství:

 • Jitka Vodňanská

Jitka vodnanska