Odborné události

Satirovská mezinárodní konference Satirová v Európe https://www.satirineurope.com/sk/registracia/

Videpozvánka na výcvik Trasa21: https://youtu.be/joRIhFYw2QE

Online předkonference Satirová v Evropě 2021: https://www.satirineurope.com/sk/

 

Sympozium rodinné terapie

6-8.10 2021 - Sympozium rodinné terapie 2021 na téma Partnerství a rodičovství. Vranov