Co nabízíme členům?

 • Členům spolku nabízíme aktivní spolupráci na činnosti spolku
 • Volit a po dosažení 23 let věku být volen do orgánů spolku TSTS ČR
 • Obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

A jak se stát členem?

 • Členem se může stát fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami, posláním a cíli spolku.
 • O přijetí za člena spolku rozhoduje rada na základě písemné přihlášky a doporučení nejméně dvou členů spolku TSTS ČR

Přihláška členství

    

 

SEZNAM ČLENŮ

 1. Mgr. Doležalová Ladislava
 2. Mgr. Hašková Lucie
 3. Mgr. Houdková Kateřina
 4. Mgr. Holasová Jiřina
 5. Bc. Jinková Martina
 6. PhDr. Koťátková Ilona
 7. Mgr. Krátká Veronika
 8. Mgr. Kubicová Černá Hedvika
 9. Mgr.Klečková Mihaela
 10. Mgr. Palečková Šárka
 11. Mgr. Pecková Svitáková, Dis
 12. MUDr. Radosa Louis
 13. Mgr. Radosová Jeanne
 14. MUDr. Radosová Milada
 15. Mgr. Ságnerová Lenka
 16. Mgr. Tintěrová Martina
 17. Mgr. Večerková Petra
 18. Mgr. Vostřezová Martina