Co nabízíme členům?

  • Členům spolku nabízíme aktivní spolupráci na činnosti spolku
  • Volit a po dosažení 23 let věku být volen do orgánů spolku TSTS ČR
  • Obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

A jak se stát členem?

  • Členem se může stát fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami, posláním a cíli spolku.
  • O přijetí za člena spolku rozhoduje rada na základě písemné přihlášky a doporučení nejméně dvou členů spolku TSTS ČR

Přihláška členství