Vytisknout
Kategorie: Výcvik

VÝCVIK JE AKREDITOVÁN ČAP.

Garantka výcviku: PhDr. Ilona Koťátková

Lektoři : Mgr. Jeanne Radosová, Mgr. Šárka Palečková Pešková, Mgr. et Bc. Lenka Ságnerová, DiS.

MÍSTO VÝCVIKU: VYSOČINA Škrdlovice

ZAHÁJENÍ: březen 2019

POZOR!!!! PRO ZÁJEMCE JE VÝCVIKOVÁ SKUPINA OTEVŘENA DO ČERVNA 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROBĚHNE: ZÁJEMCI VOLEJTE 604578923   

CENA VÝCVIKU: 29.900,-Kč/rok, 5.980,-Kč/výcvikové setkání

Výcvik je knocipován do 5ti setkání v průběhu roku.

Jedno pětidenní a čtyři 4denní setkání.

Kritéria pro vstup do výcviku: Vysokoškolské nebo započaté vysokoškolské vzdělání humanitního směru, věk při nástupu do výcviku minimálních dosažených 23 let.

Cíl výcviku:  Model TSTS je zaměřen na osobní i profesní růst.

Frekventant bude schopen využívat psychoterapeutické dovednosti v kontextu své práce, bude schopen samostatně vést individuální, párové i rodinné terapie

ikonaprihlaskaMovisa2019    ikonamovisa2019