PRACOVNÍ NABÍDKA

Inzerat VTSTS FPracovní tým Bc. Hedvika Kubicová Černá a Mgr. Jeanne Radosová uskuteční 14. 3. 2020 v Pardubicích pracovní setkání lektorů výcviku s výběrovým pohovorem uchazečů

Do pozic:

a) lektorů/rek ve výcviku (dříve facilitátor) 2 osoby:

 • participují na realizaci výcviku
 • mohou se rezidečních výcvikových setkání účastnit oba nebo se, po dohodě zastupovat

b) administrátora/ky výcviku – lektora/ky ve výcviku náhradník 1 osoba:

 • má na starosti administrativu výcviku, zpracovává agendu výcviku, připravuje tiskovou podobu materiálů a technické zabezpečení výcvikových setkání
 • výše uvedená práce je hrazena hodinově na základě výkazu práce
 • má právo se účastnit výcvikových setkání, ale není to jeho/její povinností
 • v případě zájmu má právo participovat na realizaci výcvikové výuky

Požadavky pro obě pozice:

 • absolvovaný komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě TSTS (uznávají se i jeho zahraniční alternativy).
 • minimálně 3 roky praxe v psychoterapii, poradenství s využíváním technik Modelu růstu.

Co nabízíme pro obě pozice:

 • praxi v Modelu růstu pod přímou supervizí s budoucím získáním certifikátu lektora za reálně absolvované hodiny
 • pobyt a stravu v místě výcviku zdarma
 • finanční odměnu za komplexní samostatné zpracování jednotlivých úkolů nad rámec výcviku lektora (tvorba výukových materiálů, samostatná přednáška aj.)

Podmínky pro obě pozice:

Obsah motivačního dopisu:

 • Jak si představuji moji roli ve výcviku, v rámci výcvikového týmu a při práci s frekventanty?
 • Jaké kompetence očekávám, že získám v rámci práce na výcviku pod přímou supervizí?

Uchazeči budou vyrozuměni o času a místu setkání emailem na základě přihlášení. Uvedená e-mailová adresa slouží také pro případné dotazy. Výběrové řízení je zdarma.