Institut je občanským sdružením a byl založen v roce 1997. Jeho posláním je vzdělávat lidi v tom, jak rozvíjet své osobní a profesionální zdroje pomocí modelu růstu Virginie Satirové.

Institut Virginie Satirové Česká republika se zabývá šířením učení V. Satirové (1916 – 1998, USA), autorky účinných metod pro zkvalitňování komunikace v rodinách a organizacích. Základními tématy je pěstování sebeúcty, vytváření klimatu důvěry, zacházení se změnami, porozumění tomu, jak se původní rodina odráží v dospělém životě. V. Satirová je zařazována mezi představitele humanistické psychologie a rodinné terapie.

Činnost sdružení zahrnuje oblasti zdravotnictví, rodinných a partnerských vztahů, školství, sociální práce a podnikání.

 

Institut Virginie Satirové Česká Republika nabízí:

  • poradenské služby
  • vzdělávací služby profesionálům pomáhajících profesí
  • vzdělávací služby laické veřejnosti
  • poskytnutí stipendií
  • produkci a prodej studijního materiálu
  • výcvikové pobyty
  • překlady a publikace prací Virginie Satirové a jejích pokračovatelů
  • výměnu informací s organizací Avanta The Virginia Satir Network a s jinými zahraničními i domácími organizacemi, zabývajícími se podobnou činností

V roce 2014 došlo k rozdělení Institutu Virginie Satir na dva spolky, z nichž jeden je Společnost Transformační Systemické Terapie V. Satirové ČR.